ظرف

هفت سین مربع فیروزه ای کوچک- آورد


 • ابعاد: 7*7 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال لعاب کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف 

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

هفت سین پنج پر فیروزه ای - آورد


 • ابعاد: 10*10 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال پتینه کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف 

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

هفت سین لوزی 6 رنگ - آورد


 • ابعاد: 10*8.5 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال لعاب کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف لوزی رنگی

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

هفت سین لاله 6 تایی فیروزه ای - آورد


 • ابعاد: 10*8.5 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال لعاب کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف لاله فیروزه ای

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

هفت سین ستاره 6 تایی رنگی - آورد


 • ابعاد: 9*9 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال لعاب کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف ستاره رنگی

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

هفت سین ظرف لاله 6 تایی رنگی - آورد


 • ابعاد: 10*8.5 سانتی متر
 • جنس ظرفها: سفال لعاب کاری
 • برند: آورد
 • ساخت: ایران
 • کاربرد: ظرفهای هفت سین
 • درون مایه: شش ظرف لاله رنگی

بازگشت به صفحه هفت سین ها


لطفا این کالا را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید