ساعت

ساعت های که در این گروه ارائه شده است تماما توسط کارشناسان ما مورد تست و برسی قرار گرفته شده و سلامت و کارکردشان تایید شده است . و موتور تمامی ساعت ها به مدت 1 سال ، از تاریخ خرید تحت گارانتی خانه فردا قرار گرفته و در صورت کار نکردن احتمالی و یا خراب شدن موتور ساعت در طول دوره ، موتور ساعت تعویض میگردد .

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید