عود

 

عود چیست  ؟
عود ماده ای  است که از خود رایحه  متصاعد می کنند به این منظور که به جای عطر و انواع خوشبو کننده ها در محیط می توان از این ماده استفاده کرد در فرهنگ های مختلف از کلمه بخور دادن به عنوان روشن کردن عود استفاده می شود .
 در کشور های آسیای شرقی و هند اغلب در  مراسم دینی ، دفع حشرات ، رسیدن به معنویت ،  رایحه درمانی و .. استفاده می شود .
این ماده  اغلب با ترکیب انواع اسانس ها  شکل گرفته و  تکنولوژی ساخت متفاوت می باشد
 البته باید توجه داشت سوزاندن عود نیز متفاوت است به صورت غیرمستقیم و مستقیم ،در  سوزاندن غیرمستقیم یا غیر قابل احتراق نیاز به یک منبع حرارت جداگانه دارد و با گرمای بالا بوی خوش متساعد میشود . بخور دادن مستقیم به صورت قابل احتراق بوده به صورت مستقیم توسط یک شعله روشن می شود مواد عود را برای سوختن بهتر بر روی چوب بامبو قرار می دهند تا خشک شود و سپس روشن میکنند .

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید